Κατάληξη Κατοχύρωση Ανανέωση Αλλαγή
Καταχωρητή
Redemption Διάρκεια
Κατοχύρωσης
Ημέρες
Καραντίνας
.gr €20.00/2 έτη €20.00/2 έτη €0.00 - 2-10 έτη 15
.com €9.50/1 έτος €9.50/1 έτος €9.50 €9.50 1-10 έτη 40
.eu €6.99/1 έτος €6.99/1 έτος €6.99 - 1-10 έτη 40
.org €12.80/1 έτος €12.80/1 έτος €12.80 €95.00 1-10 έτη 40
.info €13.20/1 έτος €13.20/1 έτος €13.20 €95.00 1-10 έτη 40
.net €12.05/1 έτος €12.05/1 έτος €12.05 €95.00 1-10 έτη 40

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%